Turystyka się zmienia, jednak czy na dobre?

Turystyka się zmienia, i to na bardzo wielu co do tego płaszczyznach, pojawiają się jednak opinie, iż nie zawsze na dobre, z czym zresztą nie trudno się nie zgodzić. Przede wszystkim w pierwszej kolejności potencjalny turysta musi się liczyć ze zmianą kierunków swoich wojaży, a tym bardziej uświadomienia sobie, iż niektóre kraje na całym świecie żyjące dotychczas z turystyki należy z pewnych powodów omijać szerokim oraz przysłowiowym szerokim łukiem. Oczywiście niepewna sytuacja polityczna i społeczna powoduje, że wypoczynek staje się tam niebezpieczny a co za tym idzie wiąże się z ogromnym ryzykiem jakiego lepiej nie ponosić zwłaszcza jeżeli istnieje możliwość zwiedzania, poznawania czy wypoczynku w innym niż planowaliśmy miejscu. Niestety sami turyści zapominają o kilku bardzo ważnych zagadnieniach, każde miejsce trzeba umieć zwiedzać czyli liczyć się z panującym tam prawem, jednocześnie szanować kulturę, tradycję, obrzędy czy akceptować panujące tam prawo. Otwartość na turystów z całego świata oraz coraz większa gama krajów, regionów czy miejsc jakie na nich czekają nie oznacza jednocześnie możliwości ich eksploatacji w pełnym tego słowa znaczeniu, wręcz przeciwnie istnieją pewne ograniczenia. Dodatkowym zagadnieniem jakie należy tutaj poruszyć to potrzeba zwiedzania czy przebywania w danym miejscu w sposób wyłącznie racjonalny i odpowiedzialny, nie wszystko jest nam dozwolone z czym należy się najzwyczajniej w świecie liczyć. Niektórzy wspominają jednocześnie o nader ważnym problemie a mianowicie komercjalizacji samej turystyki z czym nie trudno się całkiem zgodzić, sytuacją w której zamiast swobodnego zwiedzania jesteśmy nijako zmuszeni do zaakceptowania bardziej zorganizowanej i jasno zaplanowanej formy, jaka nie wszystkim przypada do przysłowiowego gustu. Ogromne znaczenie dla zmian jakie zaszły w turystyce ma również sam rynek oraz branża, choć pewnie znajdą się tacy którzy nie dostrzegą tysiąca nowych firm, podmiotów względnie biznesów ukierunkowanych wyłącznie w stronę turystyki.